Arbeidsanalyse

Een arbeidsanalyse zetten we in om te kunnen bepalen of er bij een bedrijf plek is voor mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben. Daarbij brengen we alle taken in kaart die nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen doen. Daarbij kijken we verder dan de functieomschrijving. Elke baan kent namelijk taken die niet staan beschreven, maar die toch tijd kosten. Vaak gaat het om taken die gemakkelijk door iemand anders kunnen worden gedaan. Dat scheelt tijd, waardoor de gespecialiseerde medewerker zich meer kan richten op zijn/haar kerntaken.

De arbeidsanalyse maakt duidelijk:

welke taken geschikt zijn voor mensen met een lagere opleiding of mensen die horen tot de doelgroep van de Participatiewet
de kenmerken van een taak (frequentie, vereist werktempo, relatie met andere taken)
de taakeisen (kwaliteits- en protocollaire vereisten)
hoeveel uur werk dat oplevert.