Re-integratie

Shared Value biedt diverse vormen van begeleiding en ondersteuning om je verder te brengen op weg naar werk. Met een persoonlijk plan op maat zorgen we ervoor dat je daadwerkelijk stappen zet. Of het daarbij nu gaat om een eerste baan, een volgende baan of heel ander werk dan je eerder deed. En daarbij zorgen we natuurlijk ook voor goede afstemming met je toekomstige werkgever of bijvoorbeeld het UWV/de gemeente.

Je kunt ons inschakelen voor:
Participatie Interventie

Samen met een coach neem je je situatie onder de loep. Wat wil je, wat kun je zelf, waar heb je hulp bij nodig, hoe kunnen we dat aanpakken?.

Voor wie?
Mensen die niet gemakkelijk aan een baan komen en die het moeilijk vinden om contacten te leggen met anderen.

Resultaat
Het lukt je beter om nieuwe contacten te maken en je kunt/durft nieuwe activiteiten op te pakken.

Maatschappelijke deelname

Samen met een coach neem je je situatie onder de loep. Wat wil je, wat kun je zelf, waar heb je hulp bij nodig, hoe kunnen we dat aanpakken?.

Voor wie?
Mensen die niet gemakkelijk aan een baan komen, maar al wel enkele contacten hebben met anderen.

Resultaat
Je hebt meer zelfvertrouwen en neemt gestructureerd deel aan (groeps)activiteiten buitenshuis (niet werk gerelateerd). Dit is een eerste stap op weg naar meer meedoen in de samenleving.

Begeleiding bij scholing

We helpen je om je opleiding goed aan te pakken (studieplanning) en om het vol te houden.

Voor wie?
Mensen (meestal cliënten van het UWV) die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding.

Resultaat
Je hebt de opleiding die je moest/wilde volgen volledig doorlopen en alle toets(en) gehaald.

Praktijkassessment

Samen onderzoeken we wat je al kunt, waar je goed in bent en wat de snelste route naar werk is. Dit doen we door het onderzoeken van sleutelkwalificaties en het observeren in een werkomgeving. 

Voor wie?
Mensen van wie de opdrachtgever (meestal UWV of gemeente) niet precies weet welke kansen ze hebben op de arbeidsmarkt.

Resultaat
Duidelijkheid over je kansen op de arbeidsmarkt, ofwel de kortste route naar werk. Je weet beter wat haalbaar is, welke stappen je (nog) moet zetten op weg naar werk.

Werkfit worden

We helpen je om je voor te bereiden op een betaalde baan. Dat doen we door een combinatie van coaching gesprekken, een werkervaringsplaats en een beroepsoriëntatie.

Voor wie?
Mensen die er nog niet (helemaal) klaar voor zijn om aan het werk te gaan.

Resultaat
Je hebt meer zelfvertrouwen, houdt het goed vol en je hebt al wat ervaring in de omgang met collega's, leidinggevenden en klanten. Daarnaast weet je welke beroepen voor jou interessant zijn en je hebt een goed CV of portfolio opgesteld.

Werk vinden

Kun je aan de slag? Dan helpen we je om een passende baan te vinden. Daarbij maken we gebruik van alle re-integratieactiviteiten die nodig zijn om jou te ondersteunen. Samen met jou en onze afdeling Commercie zoeken we in ons netwerk naar de juiste werkomgeving, helpen wij bij het maken van je CV en het voorbereiden op je sollicitatie gesprek.

Voor wie?
Mensen die het lastig vinden om zelf werk te vinden.

Resultaat
Je hebt een leuke, passende betaalde baan met goed perspectief.